Bastos Boubeta, Miguel Anxo, Universidade de Santiago de Compostela, España