(1)
Llorca Gisbert, J. ADAPTACION AL ARCHIPIELAGO BALEAR DEL REGIMEN ESPECIAL DE CIBALDOS. REALA 1946, 778-783.