(1)
Farrerons Reñe, E. LA GESTION URBANISTICA EN LA OBRAS DE INTERES COMUN A MUNICIPIOS LIMITROFES. REALA 2011.