[1]
E. D. Janer y Durán, «EL TITULAR DE LA GESTION ECONOMICA LOCAL»., REALA, n.º 76, jun. 2011.